Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka

Strana sudska odluka izjednačuje se sa odlukom suda Republike Srbije i proizvodi pravno dejstvo u Republici Srbiji samo ako je prizna sud Republike Srbije.

Za priznanje stranih sudskih odluka u Republici Srbiji nadležni su Viši sudovi i Privredni sudovi, u zavisnosti od materije. Postupak i uslovi za priznanje strane sudske odluke propisani su Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, kao i u bilateralnim ugovorima koji regulišu ovu materiju.

Članom 92. Zakona, kao jedan od uslova za priznanje, propisana je uzajamnost.  

Zakon propisuje da se postojanje uzajamnosti u pogledu priznanja strane sudske odluke pretpostavlja, dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Izuzeci

- Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži srpski državljanin.

- Takođe, odluke stranih sudova koje se odnose na lično stanje (status) državljanina države čija je odluka u pitanju priznaju se u Republici Srbiji bez preispitivanja  postojanja uzajamnosti.

Alžir
Austrija (odluke o izdržavanju, odluke izabranih sudova)
Belgija (odluke o izdržavanju)
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Češka
Slovačka
Francuska
Grčka
Irak (odluke o imovinskopravnim zahtevima)
Italija (arbitražne odluke)
Kipar
Mađarska
Severna Makedonija
Mongolija
Poljska
Rumunija
Rusija
Ukrajina
Crna Gora
Norveška   
    

 

Sa državama sa kojima nije uspostavljena diplomatska uzajamnost, Ministarstvo pravde objašnjenje o uzajamnosti daje na osnovu zakonskih propisa odnosne države kojima je regulisana ova materija, odnosno postojanja faktičke uzajamnosti. U tim slučajevima potrebno je podneti zahtev ovom ministarstvu za davanje objašnjenja. 

Konvencija UN o ostvarivanju alimentacionih potraživanja u inostranstvu propisuje postupak i uslove za priznanje stranih sudskih odluka kojima je utvrđena obaveza izdržavanja.

Centralni organ u Republici Srbiji preko kog se primaju zahtevi za ostvarivanje alimentacionih potraživanja u inostranstvu je Ministarstvo finansija.

Podatak o potpisnicima ove konvencije možete preuzeti ovde.

Konvencija o priznanju i izvršenju arbitražnih odluka

Podatak o potpisnicima ove konvencije možete preuzeti ovde.

 

Uplatnica Veličina: 0.26 MB