Nastavljen rad Komisije za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta

Komisija za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta nastavila je sa radom nakon što je u Srbiji ukinuto vanredno stanje i sa otvaranjem pristiglih ponuda na Javni konkurs.

Komisiju čine predstavnici relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete i pravde, sa ciljem izbora projekata od najvećeg javnog interesa u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture, humanitarnog rada.

Ministarstvo pravde je do sada sprovelo četiri Javna konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta, a ukupno na svim konkursima 2016, 2017, 2018. i 2019. godine dodeljeno je više od 1,6 milijardi dinara.

Ove godine ukupan iznos sredstava predviđenih za dodelu iznosi 500 miliona dinara.