Brošura "Pregovaračko Poglavlje 23 - Pravna sigurnost"

U okviru EU projekta "EU uz pravdu - Podrška za Poglavlje 23", koji Ministarstvu pravde pruža podrsku u jacanju njegovih kapaciteta neophodnih za sprovodjenje mera i aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, izrađena je brošura "PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23 - Pravna sigurnost, lakši pristup pravdi i zaštita prava svih građana".

Brosura prati pregovarački proces u okviru Poglavlja 23 i daje pregled najznačajnih sprovdenih mera i ostvarenih ciljeva u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23.  

Brošura Veličina: 0.98 MB