Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Pregovaračka grupa za Poglavlje 23 je izradila Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

U cilju formulisanja teksta radne verzije Akcionog plana za Poglavlje 23, naročito se imalo u vidu da izmene na pravi način reflektuju prelazna merila, uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, dostavljene priloge od strane odgovornih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23, kao i uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

Pozivamo Vas da svoje komentare i sugestije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. dostavite najkasnije do 22. februara 2019. godine na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Ministarstvo pravde će nakon razmatranja dostavljenih komentara i predloga, objaviti izveštaj o dostavljenim predlozima organizacija civilnog društva i zainteresovane javnosti u procesu revizije AP PG 23.

Uzimajući u obzir da će prvi okrugli sto povodom Nacrta revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 biti održan 6. februara 2019. godine, sve zainteresovane organizacije civilnog društva svoje prisustvo na okruglom stolu mogu prijaviti preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Revizija Akcioni plan - pravosuđe Veličina: 1.15 MB
Revizija Akcioni plan - borba protiv korupcije Veličina: 0.33 MB
Revizija Akcioni plan - osnovna prava Veličina: 0.44 MB
Pregled procesa revizije sa mapom inkluzivnosti Veličina: 0.18 MB