Godišnji izveštaj posrednika u rešavanju sporova za 2018. godinu

 

Član 34. stav 1. tačka 5. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) propisuje da je posrednik dužan da Ministarstvu pravde podnese godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima koji sadrži podatke o vrsti spornog odnosa, mestu u kojem je sproveden postupak posredovanja i načinu okončanja postupka posredovanja, uz poštovanje načela poverljivosti.

Molimo Vas da do 17. januara 2019. godine podnesete Godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima za 2018. godinu, korišćenjem formulara koji je dostupan putem sledećeg linka.

Formular je izrađen radi efikasnije i kvalitetnije obrade podataka. Molimo Vas da popunite formular i ako niste sprovodili postupke medijacije u toku 2018. godine, imajući u vidu činjenicu da je dostavljanje godišnjeg izveštaja o radu vaša dužnost u skladu sa zakonom, te da je i takva informacija korisna za sagledavanje sistema.

Podsećamo da se dozvola za posredovanje izdaje prvi put sa rokom važenja od tri godine, a prilikom obnavljanja izdaje se na rok od pet godina, te da se u postupku obnavljanja dozvole posebno vodi računa o poštovanju Etičkog kodeksa u ispunjavanju obaveza propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima, od strane posrednika.

Član 7. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje („Službeni glasnik RS”, br.  146/2014) propisuje da se dozvola za posredovanje obnavlja na pismeni zahtev posrednika (u daljem tekstu: zahtev za obnavljanje dozvole), pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata, a uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom. Više informacija o uslovima i postupku obnavljanja dozvola za posrednike možete videti putem sledećeg linka.