Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte

Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte obavlja poslove koji se odnose na:

praćenje realizacije programa evropskih integracija u oblasti pravosuđa;

praćenje i sprovođenje obaveza iz delokruga Ministarstva, a koje proizilaze iz faze pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU) uključujući  pregovore za članstvo u EU;

praćenje sprovođenja obaveza iz delokruga Ministarstva koje proizilaze iz Evropskog partnerstva i ostalih strateških dokumenata vezanih za proces pridruživanja EU;

pripremu različitih izveštaja, mišljenja i informacija iz delokruga Ministarstva koji se odnose na proces pridruživanja EU;

ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja koji Evropska komisija objavljuje o napretku Srbije u procesu pristupanja EU;

koordinaciju i učešće u radu podgrupa Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima;

koordinacija i učešće u radu Podgrupe 23: Pravosuđe i osnovna prava, učešće u procesu prevođenja Acquis sommunautaire na srpski jezik i stručna redaktura prevoda EU propisa iz oblasti pravosuđa;

planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekta koji se finansiraju iz fondova EU i drugih donatorskih sredstava u oblasti pravosuđa;

učešće u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU i drugih izvora međunarodne razvojne pomoći;

koordinacija, usklađivanje i praćenje realizacije  projektnih  aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada Ministarstva tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata;

koordiniranje aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja EU i drugih projekata u oblasti pravosuđa;

sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama;

pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU i drugih izvora međunarodne razvojne pomoći;

vođenje dokumentacije u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata u oblasti pravosuđa;

radi sprovođenja postupka revizije sarađuje sa pravosudnim institucijama i drugim državnim organima i institucijama, institucijama EU, ostalim međunarodnim organizacijama i subjektima iz nadležnosti Sektora;

prati rad međunarodnih i regionalnih organizacija i agencija u ostvarivanju pitanja koja se tiču nadležnosti Ministarstva radi ostvarivanja poslova iz delokruga Sektora i druge poslove koji se odnose na evropske integracije i međunarodne projekte

U Sektoru za evropske integracije i međunarodne projekte obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za strateško planiranje i evropske integracije

2. Grupa za pripremu projekata iz međunarodne razvojne pomoći

3. Odsek za sprovođenje projekata iz međunarodne razvojne pomoći


Kontakt telefon: 011/3620-458

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Branislav Stojanović