Sekretarijat Ministarstva

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi koji se odnose na: kadrovska, informatička i administrativno-tehnička pitanja, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s drugim organima. 

U Sekretarijatu Ministarstva se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za kadrove i poslove planiranja 

2. Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete 

 

Telefon: 011/3622-345 

Rukovodilac: Sekretar Ministarstva pravde Jasmina Korać