Grupa za internu reviziju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Grupa za internu reviziju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija obavlja poslove interne revizije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, koji se odnose na:

operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije;

vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; 

reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti;

vrši reviziju korišćenja sredstava EU i drugih međunarodnih organizacija;

daje savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure, izrađuje izveštaje o nalazu interne revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocenama, obavlja i druge poslove neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije i druge poslove iz delokruga Grupe

Rukovodilac: Andrijana Živanović

Kontakt:  011/3620-616