Odeljenje za kadrove i poslove planiranja

U Odeljenju za kadrove i poslove planiranja obavljaju se poslovi koji se odnose na:

pripremu Nacrta kadrovskog plana, planiranje kadrova i analizu ispunjenosti Kadrovskog plana; selekciju i izbor kadrova;

pripremu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu;

stručno usavršavanje, vrednovanje radne uspešnosti, nagrađivanje i napredovanje državnih službenika;

pripremu akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika;

objedinjavanje planova i programa rada Ministarstva i praćenje njihovog izvršavanja;

bezbednost i zdravlje na radu; postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja;

postupanje po rešenjima i zaključcima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

izradu i ažuriranje Informatora o radu Ministarstva;

saradnju sa službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

postupanje po zahtevima Zaštitnika građana;

organizaciju službenih putovanja, u zemlji i inostranstvu;

poslove u vezi sa korišćenjem službenih vozila;

pripremu obaveštenja i informacija u vezi sa promenama u radu Sekretarijata i ostalih unutrašnjih jedinica u Ministarstvu;

ostvarivanje saradnje sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i druge poslove iz delokruga Odeljenja

Rukovodilac: načelnik Odeljenja Nataša Mandić