Odsek za strateško planiranje i evropske integracije

Odsek za strateško planiranje i evropske integracije obavlja poslove koje se odnose na:

strateško planiranje, stratešku analizu, koordinaciju projekata i aktivnosti koje proizilaze  iz institucionalnih ciljeva Ministarstva pravde i faze pridruživanja Republike Srbije EU;

sistemsko usklađivanje operativnih i strateških poslova u cilju efikasnije komunikacije i koordinisanja svih aktivnosti;

usmeravanja, praćenja i koordinisanja reformskih procesa i programa evropskih integracija u svim oblastima rada Ministarstva;

definisanja strateških ciljeva Ministarstva pravde na institucionalnom nivou, analiziranja postojećeg stanja, postavljanja strategijskih pravaca implementacije aktivnosti u cilju ostvarivanja ciljeva, uspostavljanja strateške kontrole, koordinacije i upravljanja;

praćenja sprovođenja aktivnosti i obaveza koje proizilaze iz Evropskog partnerstva i ostalih strateških dokumenata, nacionalnih i međunarodnih;

koordinisanja i pripreme izveštaja, mišljenja i informacija koje se odnose na proces pridruživanja EU i strateško planiranje;

koordinisanja učešća u radu podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja EU, koordinisanja i učestvovanja u radu Podgrupe 23;

ostvarivanja saradnje sa institucijama EU, drugim državnim organima, udruženjima, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima i drugih poslove iz delokruga Odseka.