Projekti kojima je Vlada Srbije rešenjem dodelila sredstva (2016. godina)

1. Beogradski festival cveća, Beograd – sa 1.648.000,00 finansiran projekat „Senzorni vrt u OŠ 'Radivoj Popović', Zemun, za decu sa oštećenim sluhom“.

2. Opšta bolnica „Đorđe Jovanović“, Zrenjanin – sa 8.264.114,80 dinara finansiran je projekat „Jačanje zdravstvene zaštite Srednjobanatskog okruga“

3. Beogradski šahovski klub slepih „Napredak“ – sa 388.500,00 dinara finansiran projekat „Pogled preko šahovske table“.

4. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža – sa 593.462,00 dinara finansiran projekat „Povećavanje kvaliteta rada i poboljšanje radne okolnosti Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža“

5. Centar za socijalni rad Merošina – sa 1.657.410,00 finansiran projekat „Briga o starima“.

6. Centar za socijalni rad, Vladičin Han – sa 4.215.442,00 dinara finansiran projekat „Pomoć u kući“.

7. Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo – sa 4.937.670,24 dinara finansiran projekat „Ispunjenje dela strukturalnih i funkcionalnih standarda u postupku licenciranja ustanova socijalne zaštite-adaptacija sobe za izolaciju preminulih korisnika, sanacija i rekonstrukcija pokrivača na objektu za smeštaj korisnika i na objektu kuhinje sa trpezarijom, sanacija i rekonstrukcija kupatila“.

8. Centar za socijalni rad opštine Pirot – sa 1.149.186,00 dinara finansiran projekat „Ostanak na ognjištu – dostojanstvena starostˮ.

9. Dom za decu i omladinu „Duško Radovićˮ, Niš – sa 1.140.000,00 dinara finansiran projekat „Povećanje bezbednosti korisnika na smeštaju u ustanovi unapređenjem sistema protivpožarne zaštiteˮ.

10. Dom za decu i omladinu Stanko Paunović Negotin – sa 483.100,00 dinara finansiran projekat „Izrada stabilnog sistema za automatsku dojavu od požaraˮ.

11. Dom za smeštaj starih lica Smederevo – sa 1.842.942,00 dinara finansiran projekat "Nabavka i ugradnja SOS signalizacije".

12. Dom za smeštaj starih lica, Dimitrovgrad – sa 4.297.000,00 finansiran projekat „Nabavka sanitetskog vozila za Dom za smeštaj starih lica za prevoz korisnika do bolnice u Pirotu“.

13. Dom za stare i penzionere Mol – sa 5.381.010,00 dinara finansiran projekat „Postavljanje neklizajuće podne obloge i stepenišna stolicaˮ

14. Dom zdravlja Batočina – sa 3.150.000,00 dinara finansiran projekat „Nabavka sanitetskog vozila tipa PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI za potrebe službe kućnog lečenja i hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Batočina u 2016. godini“.

15. Dom zdravlja Kruševac – sa 1.100.000,00 dinara finansiran projekat „Nabavka dva vozila za službu polivalentne patronaže doma zdravlja Kruševacˮ.

16. Dom zdravlja Kuršumlija – sa 7.500.000,00 finansiran projekat „Nabavka sanitetskog terenskog vozila sa pratećom medicinskom opremom-reanomobil za potrebe DZ Kuršumlija“.

17. Dom zdravlja „Miloje Hadžić Šule“ Rača – sa 6.200.000,00 finansiran projekat „Nabavka sanitetskog vozila u cilju unapređenja usluga zdravstvene zaštite u opštini Rača“.

18. ZC Užice OJ Dom zdravlja Nova Varoš – sa 1.860.000,00 dinara finansiran projekat „Nabavka biohemijskog analizatora za Dom zdravlja Nova Varoš“.

19. Dom zdravlja Pančevo – sa 4.500.000,00 finansiran projekat „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima na hemodijalizi

20. Dom zdravlja Paraćin – sa 1.236.000,00 dinara finansiran projekat „Stići do pacijenta – u službi zdravljaˮ.

21, Dom zdravlja „ dr Nikola DŽamićˮ Vrnjačka Banja – sa 2.640.000,00 dinara finansiran projekat „Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravljaˮ

22. Društvo za pomoć MNRL opštine Brus – sa 388.000,00 dinara finansiran projekat „Adaptacija prostora radi proširenja dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Brusuˮ.

22. Dom zdravlja Kraljevo – sa 1.195.000,00 dinara finansiran projekat „Unapređenje uslova za rad Doma zdravlja Kraljevo na ruralnom području“

24. Gerontološki centar Beograd – sa 7.227.870,00 dinara finansiran projekat „Izrada plana zaštite od požara sa procenom ugroženosti i instalacija stabilnog sistema ѕa dojavu požara u Gerontološkom centru Beograd“

25. Gerontološki centar Jagodina – sa 2.499.436,00 dinara finansiran projekat „Radovi na uslaglašavanju sa strukturalnim standardima u postupku licenciranja ustanove za usluge domskog smeštajaˮ.

26. Gerontološki centar Kikinda – sa 1.204.000,00 dinara finansiran projekat „SOS signalizacija na prvom i drugom spratu OJ Novi Domˮ.

27. Gerontološki centar Mladenovac – sa 495.000,00 finansiran projekat „Ograđivanje dvorišta Ustanove Gerontološki centar Mladenovac“.

28. Institut za neonatologiju - sa 8.511.642,00 dinara finansiran projekat „Neonatalni respirator Babylog, Sonda ѕa ultrazvučni aparat, NO-A urešaj za INO terapiju sa pratećim priborom“.

29. Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd – sa 4.800.000,00 finansiran projekat „Nabavka sanitetskog materijala“.

30. Udruženje „Milutin Milanković“, Beograd – sa 1.928.500,00 dinara finansiran projekat „Digitalizacija arhivskog nasleđa u oblasti matematičkih nauka i osnivanje referentnog dokumentacionog centra-Digitalnog legata Milutin Milanković“.

31. Ministarstvo zdravlja, Beograd – sa 101.821.860,00 dinara finansiran projekat „Nabavka sanitetskih vozila“.

32. Opšta bolnica Aleksinac – sa 3.666.482,00 dinara finansiran projekat „Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uslovima“.

33. Opšta bolnica Vršac – sa 3.364.223,00 dinara finansiran projekat „Fleksibilni rino laringoskop ENF-GP, Abdominalna konveksna sonda 8820e, Set laparoskopskih instrumenataˮ.

34. Osnovna škola „Branko Radičević“, Popovac – sa 2.980.000,00 dinara finansiran projekat „Izgradnja aneksa fiskulturne sale OŠ 'Branko Radičević' u Popovcu“.

35. Osnovna škola „IV kraljevački bataljon“, Kraljevo – sa 8.201.040,00 finansiran projekat „Adaptacija i sanacija fiskulturne sale škole“.

36. Osnovna škola „Dositej Obradović“, Klupci – sa 1.586.000,00 finansiran proejkat „Sanacija igrališta za male sportove u školi u Runjanima“.

37. Osnovna škola „Jan Kolarˮ, Selenča – sa 1.843.620,00 finansiran projekat „Zamena dotrajalih podova u svim učionicama i kabine

38. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Pančevo – sa 7.320.000,00 finansiran projekat „Rekonstrukcija stare fiskulturne sale u školski višefunkcionalni prostorˮ.

39. Osnovna škola „Mića Stanojlović“ Koceljeva – sa 3.810.906,00 dinara finansiran projekat „Jednaki uslovi obrazovanja za sve“.

40. Osnovna škola Miloje Čiplić Novi Bečej – sa 800.000,00 dinara finansiran projekat „Bezbedno za našu budućnostˮ.

41. Osnovna škola „Nikola Tesla“, Kljajićevo – sa 2.819.316,00 finansiran je projekat „Sanacija i opremanje košarkaškog terenaˮ.

42. Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthonˮ - sa 2.037.671,36 dinara finansiran projekat „Rekonstrukcija grejnog sistemaˮ.

43. Predškolska ustanova „Boško Buha“, Vrbas – sa 4.532.000,00 finansiran projekat „Opremanje Predškolske ustanove 'Boško Buha' – nabavka krevetića za decu predškolskog uzrasta“.

44. Savez slepih Srbije, Beograd – sa 1.684.330,00 finansiran projekat „Obnova studija biblioteke Saveza slepih Srbije 'Dr Milan Budimir'“.

45. Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Prijepolje – sa 639.000,00 dinara finansiran projekat „Znanjem do istih praava na život“.

46. Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja – sa 2.835.000,00 dinara finansiran projekat „Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolniceˮ.

47. Opšta bolnica „Studenica“, Kraljevo – sa 5.421.000,00 finansiran projekat „Unapređenje pružanja usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na urološkom odeljenju“.

48. Udruženje roditelja-staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti „Čika Boca“ – sa 510.000,00 je finansiran projekat „Mi možemo sve“

49. Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize, Užice – sa 2.777.000,00 finansiran projekat „Radna inkluzija osoba sa invaliditetom“.

50. Grad Užice – sa 3.750.000,00 dinara finansiran projekat „Pešačka komunikacija za invalidna lica majke sa dečijim kolicima i rekreativce koji koriste bicikle ili rolereˮ.

51. Manastir Visoki Dečani – sa 23.469.521,41 dinara finansiran projekat ˮOsvetljenje unutrašnjosti crkve Visoki Dečaniˮ.

52. Vaspitno-popravni dom Kruševac – sa 5.165.443,20 dinara finansiran projekat „Učinimo svet lepšim – živimo od rada, a ne od kriminala“.

53. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš – sa 4.980.000,00 dinara finansiran projekat „Rano otkrivanje malignih bolesti grlića materice, materice jajnika i dojki kod osoba sa invaliditetom ženskog pola“.

54. Dom za stare i penzionere Kula – sa 2.570.151,00 dinara finansiran projekat „Izvođenje sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i izvođenje instalacija sistema za bolničku signalizaciju u objektu doma u Ruskom Krsturu, Borisa Kidriča br. 66, Ruski Krsturˮ.

55. Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd – sa 9.270.000,00 dinara finansiran projekat „Licenciranje ustanove socijalne zaštiteˮ

56. Gerontološki centar Kruševac – sa 3.453.974,00 dinara finansiran projekat „Na putu ka licenci – implementacija sos signalizacije II fazaˮ.