Komentari na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Komentari na radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Advokatska komora Srbije

Komentar Veličina: 0.32 MB

Advokati Srđan Sikimić i Mirjana Jovanović Tomić

Komentar Veličina: 0.14 MB

Akademska mreža za vladavinu prava ROLAN

Komentar Veličina: 0.38 MB

Alumni klub Pravosudne akademije

Komentar Veličina: 0.24 MB

Asocijacija pravosudnih savetnika

Komentar Veličina: 0.2 MB

Bošnjačko nacionalno veće

Komentar Veličina: 5.41 MB

Velizar Gajinov

Komentar Veličina: 0.43 MB

Visoki savet sudstva

Komentar Veličina: 0.32 MB

Vrhovni kasacioni sud

Komentar Veličina: 0.62 MB

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić

Komentar Veličina: 0.11 MB

Državno veće tužilaca

Komentar Veličina: 14.79 MB

Društvo sudija Srbije

Komentar Veličina: 0.78 MB
Javno slušanje profesora Veličina: 0.25 MB
Prilog 1 Veličina: 0.92 MB
Prilog 2 Veličina: 0.16 MB
JAS comments on Working Version of Draft Amendments 8 March 2018 Veličina: 0.61 MB

Đorđe Komlenski

Komentar Veličina: 0.02 MB

„EcoFire“

Komentar Veličina: 0.69 MB

JUKOM

Komentar Veličina: 1.91 MB
Prilog Veličina: 0.2 MB

Miloje Ranković

Komentar Veličina: 0.09 MB

Mohora Doru

Komentar Veličina: 0.03 MB

Mreža pravnika Srbije

Pismo Veličina: 2.8 MB
Javno slušanje Veličina: 0.02 MB
Javno slušanje - eng Veličina: 0.02 MB

Osnovni sud u Požegi

Komentar Veličina: 0.1 MB

Profesor Vladan Kutlešić

Komentar Veličina: 0.12 MB

Profesor Nebojša Šarkić

Komentar Veličina: 0.12 MB

Republičko javno tužilaštvo

Komentar Veličina: 1.02 MB

Savez vojvođanskih Mađara

Komentar Veličina: 0.18 MB

Savet za borbu protiv korupcije

Komentar Veličina: 0.41 MB

Sudije Apelacionog suda u Kragujevcu

Komentar Veličina: 0.1 MB

Sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Kragujevcu

Komentar Veličina: 0.08 MB

SOPOS

Komentar Veličina: 0.4 MB

Transparentnost Srbija

Komentar Veličina: 0.06 MB

Udruženje građana „Istina Tamarini zakoni“

Komentar Veličina: 0.48 MB
Prilog Veličina: 0.48 MB

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti

Komentar Veličina: 0.41 MB

Udruženje sudija prekršajnih sudova

Komentar Veličina: 0.37 MB

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika

Komentar Veličina: 0.04 MB
Prilog Veličina: 0.05 MB

Udruženje tužilaca, Beogradski centar za ljudska prava, JUKOM

Komentar Veličina: 1.06 MB

Forum sudija Srbije

Komentar Veličina: 0.23 MB

FHP

Komentar Veličina: 0.2 MB

FCD

Komentar Veličina: 4 MB

CEPRIS

Komentar Veličina: 0.33 MB
Prilog Veličina: 0.16 MB