Konsultacije u vezi sa izmenom Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe

Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom sprovelo je u periodu od 22. maja do 30. juna 2017. godine konsultacije u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvatila je prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem. Ukupno 15 organizacija civilnog društva/mreža organizacija se odazvalo ovom pozivu i njihovi predlozi nalaze se u nastavku.

Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće u narednom periodu i okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi, a o čemu će organizacije biti blagovremeno obaveštene.

Pristigli predlozi organizacija:

Akademska mreža za vladavinu prava ROLAN

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB
Prilog Veličina: 1.15 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB

Centar za pravosudna istraživanja

Prilog Veličina: 0.16 MB

Društvo sudija Srbije

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.15 MB
Prilog Veličina: 0.16 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB

Ekološki pokret Vrbasa

Evropski pokret u Srbiji

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB
Prilog Veličina: 0.11 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB

Esigurnost

Mreža organizacija za decu Srbije

Prilog Veličina: 0.06 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.06 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.12 MB

Pokret slobodnih građana

Sindikat nezaposlenih

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.03 MB

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava

Obrazac za dostavljanje komentara Veličina: 0.12 MB
Prilog Veličina: 0.1 MB

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB
Prilog Veličina: 0.23 MB
Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.28 MB

Ženska platforma za razvoj Srbije

Prilog Veličina: 0.06 MB

Transparentnost Srbija

Obrazac za dostavljanje predloga Veličina: 0.02 MB

Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije

Obrazac za dostavljanje priloga Veličina: 0.02 MB

Agencija za restituciju

Prilog Veličina: 0.06 MB

Prof. dr Nebojša Šarkić

Prilog Veličina: 0.4 MB