Međunarodna otmica dece

Korisnici usluge: Druge javne institucije - sudovi

Nadležna služba: Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Način podnošenja zahteva/molbeObrazac zahteva 

Uslovi/obrazloženje

Usluga podonošenja zahteva za vraćanja deteta u Republiku Srbiju, odnosno ostvarivanje prava na viđanje deteta

Detaljne informacije možete pogledati ovde.  

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Pravni okvir:  Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece od 1980. godine i Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)