Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica

Na osnovu člana 2. stav 2.  u vezi sa članom 16. stav 1. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Službeni  glasnik RS“, br. 35/10 i 80/16 ), ministar pravde objavljuje oglas za postavljenje stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica.

„Prijava na oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica“ je u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS“ broj 93/16 od 18.11.2016. 

Oglas je objavljen i u dnevnom listu „Novosti” dana 19.11.2016. 

Možete preuzeti tekst oglasa zajedno sa obrascem prijave. 

Tekst oglasa sa obrascem prijave Veličina: 0.02 MB