Javnobeležnička tarifa

Javnobeležnička tarifa

Na osnovu člana 135. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13 i 55/14 – dr. zakon), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore, Ministar pravde je utvrdio Javnobeležničku tarifu ("Službeni glasnik RS", br. 91 od 29. avgusta 2014, 103 od 25. septembra 2014, 138 od 17. decembra 2014, 12 od 12. februara 2016."Službeni glasnik RS", br. 91 od 29. avgusta 2014, 103 od 25. septembra 2014, 138 od 17. decembra 2014, 12 od 12. februara 2016.), koju možete preuzeti ovde.

Javnobeležnička tarifa Veličina: 0.03 MB

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

Na osnovu člana 135, a u vezi sa članom 140. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore, ministar pravde je utvrdio Javnobeležničku tarifu javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine ("Službeni glasnik RS", broj 12 od 12. februara 2016.), koju možete preuzeti ovde. Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", tj. 20. februara 2016. godine.

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine Veličina: 0.02 MB