Kandidati koji su položili pravosudni ispit pred Trećim ispitnim odborom u novembarskom ispitnom roku, mogu se prijaviti za lično preuzimanje Uverenja, slanjem sms poruke sekretaru Trećeg ispitnog odbora (od 7:30 – 15:30 časova, radnim danima) na broj telefona 064-813-50-50 uz obaveznu naznaku o terminu ličnog preuzimanja Uverenja.

Nakon prijave, Uverenja se mogu lično preuzeti u prostorijama Ministarstva pravde, dana:

11.12.2023. godine u 11 časova;

12.12.2023. godine u 11 časova.

Kandidati koji se prijave za lično preuzimanje Uverenja, dužni su da dođu u tačno označeno vreme.

Kandidatima koji se nisu prijavili za lično preuzimanje Uverenja, kao i kandidatima koji ne pristupe u navedenim terminima, Uverenja će biti ekspedovana na adresu prebivališta.