Kandidati koji su položili pravosudni ispit u novembarskom ispitnom roku, a koji su se prijavili za lično preuzimanje Uverenja o položenom pravosudnom ispitu, isto mogu preuzeti lično u Ministarstvu pravde, Nemanjina 22-26, dana 11. decembra 2023. godine u 14 časova, kao i 12. decembra 2023. godine u 10 časova ili u 14 časova.


Kandidati koji se nisu prijavili za lično preuzimanje Uverenja, kao i kandidati koji ne pristupe u navedenim terminima, ista će biti ekspedovana na adresu prebivališta.