Obaveštavaju se kandidati koji polažu usmeni deo ispita pred Trećim ispitnim odborom u decembarskom ispitnom roku, da će se usmeni deo ispita održati dana 20, 21. i 22. decembra 2023. godine, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva pravde.