Obaveštavaju se svi kandidati koji polažu pravosudni ispit pred Drugim ispitnim odborom, da će se ispit iz ispitnog predmeta Krivično pravo, zakazan za 29.11.2023. godine u 10 časova, održati dana 30.11.2023. godine sa početkom u 10 časova, za sve redovne i sve naknadne kandidate.