Obaveštavaju se svi kandidati koji polažu ispit pred Trećim ispitnim odborom, da će se ispit iz ispitnog predmeta Radno pravo, zakazan za 28.11.2023. godine u 10 časova, održati dana 29.11.2023. godine sa početkom u 11 časova, za sve redovne i sve naknadne kandidate.