Obaveštavaju se svi kandidati koji polažu pravosudni ispit u junskom ispitnom roku pred Trećim ispitnim odborom (redovni kandidati koji budu raspoređeni u Treći ispitni odbor u junskom ispitnom roku, redovni kandidati koji su odložili polaganje ispita za junski ispitni rok kao i naknadni kandidati koji su prijavili/odložili ispit za junski ispitni rok) da će se ispit iz ispitnog predmeta Građansko pravo održati dana 27.28. 29. 30. juna 2023. godine

Svi kandidati koji su uslov za naknadno polaganje ispita iz ispitnog predmeta Građansko pravo stekli u aprilskom ispitnom roku, a koji su ispit prijavili, ostvaruju uslov da pristupe istom, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.