Kandidati koji su položili pravosudni ispit u junskom ispitnom roku 2022. godine, a koji su se prijavili za lično preuzimanje Uverenja o položenom pravosudnom ispitu, isto mogu preuzeti lično u Ministarstvu pravde, ul. Nemanjina br. 22-26, dana 29. jula 2022. godine u 12 časova, kao i u ponedeljak, 1. avgusta 2022. godine u 12 časova.