Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na osnovu člana 4. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 40/10 i 137/14) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1737/2022 od 28. februara 2022. godine, 51 broj: 112-2695/2022 od 29. marta 2022. godine i 51 broj: 112-3461/2022 od 28. aprila 2022. godine oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA