Ispit iz predmeta Trgovinsko pravo, zakazan za 29.4.2022. godine u 15 časova (naknadni kandidati) održaće se istog dana sa početkom u 11 časova. 

Kabinet, u kom će ispitivač iz predmeta Trgovinsko pravo ispitivati kandidate, biće označen na rasporedu istaknutom na Pravnom fakultetu.