Redovni kandidati koji podnose molbu za odlaganje polaganja pravosudnog ispita, potrebno je da popune molbu sa podacima navedenim u molbi koju možete preuzeti ovde

Naknadni kandidati koji podnose molbu za odlaganje polaganja pravosudnog ispita, potrebno je da popune molbu sa podacima navedenim u molbi koju možete preuzeti ovde.