Obaveštavaju se kandidati koji prijavljuju polaganje pravosudnog ispita da je počev od FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA (prijave do 15.01.2022. godine) dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje pravosudnog ispita u iznosu od 15.600,00 dinara potrebno podneti već UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA.  Ovde možete preuzeti primerak uplatnice.

Isto važi i za kandidate koji prijavljuju preostali deo ispita kao NAKNADNI KANDIDATI. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje preostalog dela pravosudnog ispita čiji iznos zavisi od broja ispita koji se polažu (za 1 ispit = 5.850,00; za 2 ispita = 6.950,00; za 3 ispita = 8.100,00) potrebno je podneti već UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA. Ovde možete preuzeti primerak uplatnice.

Uz zahtev je potrebno priložiti i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu 280,00 dinara (važi i za redovne i za nakndane kandidate) Primerak uplatnice možete preuzeti ovde.