Ministar pravde  na osnovu člana 11. st.1 .i 2. Zakona o sudskim veštacima ( „Sl. Glasnik RS”, broj 44/10), objavljuje javni poziv za imenovanje sudskih veštaka za oblast medicina i užu specijalnost: psihijatrija za područje Višeg suda u Beogradu na osnovu prethodno istaknutih potreba.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku pod brojem 101/21 od 27.10.2021. godine 

Možete preuzeti tekst konkursa i obrazac prijave.