Obrasci

Na ovoj stranici možete preuzeti obrasce u vezi sa poslovima koji spadaju u nadležnost Ministarstva pravde.

Zahtev za naknadu štete dosuđene odlukom Ustavnog suda Veličina: 0.05 MB
Naknada za naknadno polaganje pravosudnog ispita - primer uplatnice Veličina: 0.08 MB
Naknada za polaganje pravosudnog ispita za redovne kandidate - primer uplatnice Veličina: 0.08 MB
Primer uplatnice administrativne takse - Pravosudni ispit Veličina: 0.25 MB
Izdavanje duplikata uverenja o položenom pravosudnom ispitu Veličina: 0.06 MB
Obrazac zahteva za polaganje pravosudnog ispita Veličina: 0.07 MB
Primer uplatnice administrativne takse - ispit za javne beležnike - duplikat Uverenja Veličina: 0.51 MB
Primer uplatnice administrativne takse - pravosudni ispit - duplikat Uverenja Veličina: 0.51 MB
Zahtev za objašnjenje o uzajamnosti u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnostima Veličina: 0.03 MB
Zahtev za vraćanje deteta po Evropskoj konvenciji o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja Veličina: 0.09 MB
Zahtev za ostvarivanje prava na viđanje deteta po Evropskoj konvenciji o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci... Veličina: 0.09 MB
Zahtev za dobijanje podataka o statusu pred pravosudnim organima Republike Hrvatske Veličina: 0.03 MB
Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa Veličina: 0.02 MB
Žalba kada Ministarstvo nije postupilo/nije postupilo u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) Veličina: 0.03 MB
Žalba protiv odluke Ministarstva kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji Veličina: 0.03 MB
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Veličina: 0.03 MB