Полагање испита за јавног извршитеља регулисано је Правилником о испиту за јавног извршитеља (Службени гласник РС, број 58/16).

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита се састоји из теста и задатака. Усмени део испита полаже се јавно, истовремено пред свим члановима испитног одбора.

Општи успех на испиту утврђује се сабирањем бодова за писмени и усмени део испита.  

По окончању испита на интернет страници Министарства правде објављује се списак кандидата који су положили испит.