Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом Закона о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији, као и да дају своје коментаре.
Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: aleksandra.papic@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Закона o поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији “, 11000 Београд, улица Немањина 22-26. 

 

Нацрт Закона o поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији можете погледати овде