Министарство правде расписује jавни конкурс за попуњавање места за извршитеља за подручја виших и привредних судова у складу са Правилником о одређивању броја извршитеља („Сл. гласник РС“, број 61/14).

Пријава на конкурс за именовање за извршитеља са доказима доставља се закључно са 20. августом 2015. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање извршитеља“.

Информације поводом конкурса за именовање извршитеља могу се добити путем телефона 011/3622-350 (од 10 до 13 сати).

Можете преузети текст конкурса, као и образац пријаве на конкурс за именовање извршитеља.