Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање испита за извршитеља Министарству правде.

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 22. марта 2015. године са почетком у 10 часова.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се на интернет страници Министарства правде сви кандидати који су положили писмени део испита.

Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се закључно са 13. мартом 2015. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнакон „Пријава за испит за извршитеља“.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Оливера Јањић-Жерајић, телефон број: 011/36-22-350, у времену од  8-15 сати.

Опширније информације о испиту можете пронаћи овде.

Можете преузети Позив за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеље као и образац пријаве испита.