На основу Закона о јавном бележништву („Службени гласник РСˮ, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013 и 55/2014 – други закон), Oснивачка скупштина Јавнобележничке коморе, на седници одржаној 15. августа 2014. године, донела је Статут Јавнобележничке коморе.

Опширније информације о професији јавног бележника можете пронаћи овде.

Можете преузети текст Статута Јавнобележничке коморе Србије.