Оглас је објављен у Службеном гласнику РС бр. 48/24 од 31.05.2024. године.