Позив за допуну листе за предлагање три кандидата за избор судије Европског суда за људска права објављен је у дневном листу „Политика“ 9. фебруара 2024. године и у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 10/24 од 9. фебруара 2024. године.