Кандидати који су положили правосудни испит пред Трећим испитним одбором у новембарском испитном року, могу се пријавити за лично преузимање Уверења, слањем смс поруке секретару Трећег испитног одбора (од 7:30 – 15:30 часова, радним данима) на број телефона 064-813-50-50 уз обавезну назнаку о термину личног преузимања Уверења.

Након пријаве, Уверења се могу лично преузети у просторијама Министарства правде, дана:

11.12.2023. године у 11 часова;

12.12.2023. године у 11 часова.

Кандидати који се пријаве за лично преузимање Уверења, дужни су да дођу у тачно означено време.

Кандидатима који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидатима који не приступе у наведеним терминима, Уверења ће бити експедована на адресу пребивалишта.