Позив за предлагање три кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије и Образац пријаве на Позив за предлагање три кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије објављени су у дневном листу „Вечерње новости” 27. јануара 2023. године и „Службеном гласнику Републике Србије”, број 6/23 од 27. јануара 2023. године.