Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде je у периоду 17. фебруара до 10. марта 2022. године реализовало Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године.

Комисијa за избор организација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године састављена од представника Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарства правде донела је Предлог представника оргнизација цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године.

Резултати Јавног позива:

1.            Листа пристиглих пријава

2.            Листа одбачених пријава

3.            Ранг листа

4.            Предлог организација цивилног друштва