Радна група за израду текста Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика израдила је нацрт документа. Позивамо општу и стручну јавност да своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста доставе на наведену мејл адресу: katarina.nikolic@mpravde.gov.rs .