Примедбе, предлози, сугестије и коментари на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку достављају се на мејл: vladimir.vins@mpravde.gov.rs или на адресу: Министарство правде, Београд, ул. Немањина 22-26.
Јавна расправа ће се одржати од 19. маја 2021. године до 14. јуна 2021. године.