СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 28. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ У 13 ЧАСОВА, ВЕЛИКА САЛА,  VI СПРАТ ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

1.      Вучковић Снежана

2.      Јаћовић Богдан

3.      Тешић Милица

4.      Крстић Драгана

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 29. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ У 14 ЧАСОВА, ВЕЛИКА САЛА,  VI СПРАТ ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

1.      Стефановић Срђан

2.      Милошевић Вања

3.      Гојaковић Малина

4.      Илић Сузана

Молимо кандидате за полагање испита и лица заинтересована за слушање испита да дана 28. и 29. децембра 2020. године уђу на улаз „А“ зграде Министарства правде ( лево од централног улаза).

Пријаве за слушање испита: 

011 7858 000, 24.12.2020. године, од 08.30, искучиво једно лице по позиву, само за једну од комисија.