Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца
Актуелно > Обавештења 25.09.2013.

Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца

Министарство правде и државне управе, ради формирања електронске евиденције о сталним судским тумачима-преводиоцима, расписује Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца.

Позивају се сва лица која су решењем овог Министарства постављена за сталног судског тумача-преводиоца да најкасније до 1. новембра 2013. године попуне све рубрике обрасца чији подаци ће бити садржани у будућој јавно доступној електронској евиденцији коју води Министарство правде и државне управе.

Попуњени образац са прилозима је потребно доставити на адресу: Министарство правде и државне управе, ул. Немањина 22-26, Београд.

Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Образац за попуну-ажурирање података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца

Величина: 0.04 MB
Преузимање