Министар правде, на основу члана 474. став 1, члана 489. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), расписује јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља.

Јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 134/2020.

Можете преузети текст конкурса и образац пријаве.