СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 26. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ У 9:00 ЧАСОВА, КОНФЕРЕНЦИЈСКА САЛА, ЧЕТВРТИ СПРАТ  ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ (ЦЕНТРАЛНИ УЛАЗ)

Редовни кандидати:

1.      Мирјана Лазаревић

2.      Драгана Крстић

3.      Сара Ресимић

Кандидати упућени на поправни испит из претходног испитног рока:

1.     Александар Марковић (процесно право)

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 26. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА, КОНФЕРЕНЦИЈСКА САЛА, ЧЕТВРТИ СПРАТ  ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ (ЦЕНТРАЛНИ УЛАЗ)

    Редовни кандидати:

1.   Адамовић Весна

2.   Радаковић Бојана

3.   Спаховић Иванка

4.   Тешић Милица

 

Напомињемо да су за приступање испиту неопходне заштитне максе као вид мере за сузбијање корона вируса. 

Пријава за слушање усменог дела испита је могуће позивом на број телефона 011 78 58 000. (по два лица за обе комисије)