ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ ДА ЈЕ ДОШЛО ДО ИЗМЕНЕ, ТАКО ДА ЋЕ СЕ УСМЕНИ ДЕО ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ИСПИТ ПОЛАЖУ ПРЕД ДРУГИМ ИСПИТНИМ ОДБОРОМ И КОЈИ ЈЕ ЗАКАЗАН ЗА ПЕРИОД ОД 27. ДО 30 ОКТОБРА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ, ОДРЖАТИ У ИСТОМ ТЕРМИНУ ПРЕМА ВЕЋ ОБЈАВЉЕНОМ РАСПОРЕДУ У ПРОСТОРИЈАМА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ, УЛ. ТЕРАЗИЈЕ БР. 41.

Такође, дошло је и до измене термина полагања испита из предмета уставно право, тако што ће се испит из предмета уставно право за све редовне и за све накнадне кандидате који правосудни испит полажу пред Другим испитним одбором, одржати дана 27. октобра 2020. године у 10:00 часова у просторијама Правосудне академије.

Резултати писменог дела правосудног испита за кандидате који су писмени део испита полагали у октобарском испитном року 2020. године, биће јавно саопштени дана 27. октобра 2020. године у 09:30 часова испред просторија Правосудне академије у Београду, ул. Теразије бр. 41.