Усмени део правосудног испита за редовне и накнадне кандидате који су испит пријавили за мартовски испитни рок 2020. године биће одржан дана 22, 23, 25, 26, 27, 28. и 29. маја 2020. године и то за Први и Други испитни одбор у згради Министарства правде, ул. Немањина бр. 22 - 26, у великој и малој сали на 6. спрату, А крило зграде, а за Трећи испитни одбор у згради Правосудне академије, ул. Теразије бр. 41.

Усмени део испита за кандидате који су стекли услов за накнадно полагање у октобарском и новембарском испитном року 2019. године, а поднели су захтев за накнадно полагање испита за априлски испитни рок 2020. године, дужни су да приступе полагању испита који ће бити одржан дана 22, 23, 25, 26, 27, 28. и 29. маја и то за Први и Други испитни одбор у згради Министарства правде, ул. Немањина бр. 22 - 26, у великој и малој сали на 6. спрату, А крило зграде, а за Трећи испитни одбор у згради Правосудне академије, ул. Теразије бр. 41.

Кандидати ће бити подељени у мање групе, испиту ће приступати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту Министарства, са одређеним даном и утврђеном сатницом за сваки испит појединачно, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите (обавезно ношење заштитних маски и пожељно ношење рукавица), а све у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.