Обавештење о полагању усменог дела испита за јавне бележника у започетом мартовском испитном року, ћемо накнадно објавити настојећи да се усмени део испита одржи најраније две недеље од објаве. Резулате писменог дела ћемо објавити до краја следеће недеље.