Одбор за правни систем и државне органе је на 36 седници, одржаној дана 24. априла 2013. године, одредио Програм јавне расправе о Нацрту закона о општем управном поступку (у даљем тексту Нацрт закона), сходно којем је Министарство правде и државне управе спровело јавну расправу.

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 29. априла до 7. јуна 2013. године, а текст Нацрта закона је био постављен на интернет страници Министарства правде и државне управе и на порталу е - управе. Примедбе на текст Нацрта закона и предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или електронским путем.

Текст Нацрта закона представљен је и на расправама које су организоване у неколико градова у Србији и то у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу, дана 27, 29. и 31. маја 2013. године. Текст Нацрта закона представљен је и на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о општем управном поступку”, који је Министарство правде и државне управе организовало дана 3. јуна 2013. године, у Београду, у Палати Србија.

Учесници на Округлом столу били су господин Адриано Мартинс, заменик шефа Делегације Европске уније у Републици Србији, консултанти СИГМА, представници релевантних државних органа и органа државне управе, представници правних факултета, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране.

О тексту Нацрта закона изнета су позитивна мишљења. Предлози и сугестије су се односиле на појашњење новина које предвиђа Нацрт закона, а које се односе на управни уговор, комуникацију органа и странака, формално обавештавање-достављање, правна средства, посебне случајеве уклањања и мењања управних аката и казнене одредбе.

Сви предлози и сугестије који су били у правцу побољшања предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се он заснива уграђени су у текст Нацрта закона.

Текст Нацрта закона, као и образложење можете пронаћи у рубрици „Радне верзије прописа”.