Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас две стратегије: Националну стратегију реформе правосуђа и Националну стратегију за борбу против корупције, за период од 2013. до 2018. године.

Подсетимо, нацрте усвојених аката израдиле су радне групе основане решењима министра правде и државне управе, а уз усвојене коментаре и сугестије заинтересованих субјеката.